Koksnes cena krautuvē

Koksnes veids Augstākā cena par 1m3
Priedes baļķi 430 €
Egļes apaļkoki 115 €
Bērza apaļkoki 171 €
Ozola apaļkoki 190 €
Oša baļķi 100 €
Apses apaļkoki 115 €
Melnalkšņa apaļkoki 73 €
Papīrmalka 47 €
Skujkoku taras baļķi 88 €
Malka 46 €
Lapu koka taras baļķi 55 €
Bērza taras baļķi 57 €
Malka OSB 20 €