BEZMAKSAS Izsoles organizācija
Augstākā cena, pircēji veic likmes tiešsaistē.
Bezmaksas konsultācija
+371 285 50000
Zvanīt

Koksnes birža

Meklēt

40 pircēji var nopirkt no Jums

Pārdošanas veids
#4

72.0 €

?

#6

43.5 €

?

#7

83.0 €

?

#8

74.0 €

?

#9

85.0 €

?

#10

83.0 €

?

#11

46.0 €

?

#12

40.0 €

?

#13

39.0 €

?

#14

47.0 €

?

#15

20.0 €

?

#16

60.0 €

?

#17

42.0 €

?

#18

145.0 €

?

#19

47.0 €

?

#20

75.0 €

?

- Minimālais virsmērs 7 cm
- Zariem jābūt atzarotiem līdzeni;
- Nav pieļaujama dubultā līkumainība;
- Vienpusējā līkumainība - pieļaujama līdz 1% no baļķa garuma;
- Garumiem 3,0; 5,4 un 6,0 jābūt atsevišķi nokrautiem.

Pārdot

#21

82.0 €

?

Līkumainība: izliekuma augstums pieļaujams ne vairāk par 1.5% baļķa garuma

Ø ne lielāks par 50cm resnākajā vietā mērot virs mizas

garums ne lielāks par 6.25m

Zāģbaļķus individuāli uzmēra ar elektronisko šķirošanas līniju saskaņā ar LVS 82 - 2003
Zāģbaļķu kvalitātes vērtēšanu veic akreditēta neatkarīga organizācija SIA VMF Latvia

FSC + 1 EUR/m3

Pārdot

#22

23.0 €

?

Skujkoku un bērza papīrmalkai diametrs zem mizas: min 6 cm, max 60 cm
Apses, melnalkšņa, baltalkšņa papīrmalkai diametrs zem mizas: min 7 cm, max 50 cm
Malkas diametrs virs mizas: min 5 cm, max 60 cm

Nepieļauj: apogļojums, minerāli, metāli, plastmasa vai citi svešķermeņi

Uzmērīšanas metode: Metode Nr. 2 saskaņā ar LVS 82: 2003: kaudzes uzmērīšana, nosakot koksnes procentuālo daudzumu

Pārdot

#24

38.0 €

?

#26

43.0 €

?

#27

72.0 €

?

#28

41.0 €

?

#30

142.0 €

?

#31

137.0 €

?

#32

42.0 €

?

#33

44.0 €

?

#34

37.5 €

?

#35

45.0 €

?

#36

90.0 €

?

#37

155.0 €

?

#38

88.0 €

?

#39

41.0 €

?

#40

87.5 €

?

#41

170.0 €

?

#42

39.0 €

?

#43

39.0 €

?

#44

39.0 €

?

#45

48.0 €

?

#46

41.0 €

?

#47

43.0 €

?