Kā nopirkt mežu izsolē

FOROS platformā mežsaimniecības uzņēmumi un investori ātri un ērti var nopirkt pārdošanai sagatavotus mežus: mežu ar zemi, augošu mežu un kokmateriālu noliktavas. FOROS izsoles notiek, meža pircējiem sacenšoties reāllaikā.

Kāpēc ir vērts piedalīties FOROS?

  • AUGSTĀKO CENU PAR MEŽU nodrošina atklātas izsoles princips un pārredzama uzņēmuma darbība.
  • BEZMAKSAS izsoles rīkošana.
  • ĒRTI. Palīdzība dokumentu kārtošanā no sākuma līdz darījuma beigām.
  • DROŠI. Garantēts darījums pēc notikušas izsoles, jo uzvarētājs apņemas mežu pirkt. Mežu pārdod, ja izsolē tiek sasniegta vai pārsniegta iepriekš ar īpašnieku saskaņotā cena.
  • UZTICAMI PIRCĒJI. Izsolē piedalās maksātspējīgi uzņēmumi, kas ievēro saistības.
  • ĀTRI. Izsole norisinās ne ilgāk par divām nedēļām.

Jūsu mežs ir vairāk vērts, nekā domājat!

Vēlos piedalīties un pirkt izsolē. Ar ko sākt?

Solīt un pirkt var tikai tie uzņēmumi, kas ir reģistrējušies platformā un noslēguši līgumu ar SIA „FOROS”. Lūdzam reģistrēties šeit. Kad reģistrācijas forma aizpildīta, uz e-pastu tiek nosūtīts līgums, pēc kura parakstīšanas var piedalīties izsolēs.

Kā solīt izsolē?

Izsole sākas ar sākumcenu, izdarot augšupejošu soli. Lai varētu solīt, jums jāpieslēdzas un konkrētās izsoles lapā jāpaaugstina cena ar augšupejošu soli vai lielāku summu.

Kas ir automātiskā solīšana?

Izvēloties automātisko solīšanu, sistēma automātiski paaugstinās cenu jūsu vietā līdz jūsu norādītajai robežai. Automātiskā solīšana pirmo un tālākos solījumus veic ar konkrētās izsoles soli. Ja cits dalībnieks paaugstina cenu, sistēma automātiski izdara solījumu jūsu vietā, lai jūs uzvarētu savas automātiskās solīšanas robežās. a cits dalībnieks sola vairāk par jūsu automātisko solījumu, jūsu solīšana beidzas. Automātisko solījumu varat palielināt, bet nevarat samazināt. Izsolē var uzvarēt arī ar mazāku summu, nesasniedzot automātiskās solīšanas robežu, ja dalībnieku solīšana apstājas un izsole beidzas.

Kas uzvar izsolē?

Izsole ir uzskatāma par notikušu, ja ar solījumiem sasniedz vai pārsniedz ar meža īpašnieku saskaņoto pārdošanas sākumcenu. Izsoles dalībnieks, kas solījis augstāko summu, ir izsoles uzvarētājs.

Kādas ir saistības, izdarot solījumu?

Pircējs, kas piedāvājis augstāko cenu, apņemas nopirkt īpašumu, un ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc izsoles izsludināšanas ir jānoslēdz pirkšanas-pārdošanas līgums. Līgums var tikt uzskatīts par spēkā neesošu tikai tadā gadījumā, ja vēlmi pirkt mežu uz pirmpirkuma tiesību pamata pauž pērkamā īpašuma kaimiņš.

No kā ir atkarīga maksa, kas jāmaksā izsoles uzvarētājam?

Beidzoties izsolei, uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāsamaksā izsoles maksa izsoles rīkotājam. Komisijas atlīdzība tiek izteikta procentos no meža sākumcenas.

Vai var pagarināt izsoles laiku?

Ja jauns solījums tiek izdarīts piecu minūšu laikā līdz izsoles beigām, izsole automātiski tiek pagarināta vēl uz piecām minūtēm. Šādu pagarinājumu skaits nav ierobežots un turpinās tikmēr, kamēr pēdējās piecās minūtēs līdz izsoles beigām netiek izdarīts neviens jauns solījums.

Vai izsoles rīkotājs informē par izsludinātu izsoli?

Izsoles rīkotājs informē meža pārdevējus par izsludinātu izsoli.

Vai izsoles rīkotājs informē uzvarētāju par beigušos izsoli un pirkšanas-pārdošanas līguma parakstīšanas datumu un laiku?

Rīkotājs ar elektronisko sakaru līdzekļu starpniecību informē uzvarētāju par beigušos izsoli un pirkšanas-pārdošanas līguma parakstīšanas datumu un laiku, kā arī koordinē pārdošanas līguma noslēgšanu starp uzvarētāju un īpašnieku.

Kā zināt, ka reģistrācija FOROS platformā ir sekmīga — dalībnieks ir apstiprināts un var solīt?

Par jauna dalībnieka konta apstiprināšanu un aktivizēšanu tiek nosūtīts paziņojums uz dalībnieka norādīto kontakttālruņa numuru, kā arī tiek nosūtīts e-pasta ziņojums ar pašrocīgi parakstītu līgumu.

Kas sagatavo un saskaņo visus dokumentus?

Izsoles rīkotāji sagatavo un saskaņo pušu parakstāmos dokumentus.

Vai man pašam ir jāatrod notārs?

Nē, par visu parūpējas mežu pārdošanas speciālisti.

 

Uz sazināšanos! Bezmaksas konsultācija +371 285 50000; info@foros.lv.